Mini Studio Piosenki

Mini Studio Piosenki działa w Miejskim Centrum Kultury od wielu lat. Jego członkowie reprezentują miasto na wielu konkursach i festiwalach wokalnych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zazwyczaj z konkursów tych wracają z nagrodami
Instruktorem Mini Studia Piosenki jest Sylwia Pisarska.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki  w godz. 16.00 – 20.00