(56) 649 88 50 mck@mcknml.pl

Uroczystości zainaugurowano o godzinie 12:00 na Rynku Nowego Miasta Lubawskiego, kiedy to dziesiątki nowomieszczan, w tym duża część dzieci i młodzieży, spontanicznie wzięły udział w odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu państwowego – Mazurka Dąbrowskiego. Po tym wydarzeniu Burmistrz Józef Blank podziękował wszystkim i zaprosił do dalszego świętowania tej doniosłej i wyjątkowej rocznicy. Kolejnym elementem świętowania niepodległości w mieście był 49. Memoriał Franciszka Piaseckiego W biegach na stadionie wzięło udział grubo ponad 200 sportowców. Po południu w Miejskim Centrum Kultury odbyło się widowisko pn. „Droga do Niepodległości”, przygotowane przez uczniów i nauczycieli nowomiejskiego Zespołu Szkół Podstawowej               i Muzycznej. Akcja zaprezentowanego spektaklu, w kilku odsłonach, dzieje się na strychu w domu babci. Podczas spotkania Burmistrz Józef Blank przekazał na ręce dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych biało-czerwone flagi przekazane przez Kancelarię Prezydenta RP. Po mszy świętej za Ojczyznę w bazylice kolegiackiej, wszyscy chętni przeszli na rynek, gdzie z biało-czerwonych zniczy utworzono flagę narodową. Spotkanie uświetnił występ laureatów Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Na koniec przyniesiono słodką niespodziankę — biało-czerwony tort, który osobiście dzielił Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Call Now Button
Skip to content