Menu

A+ A A-

Chór Harmonia

Zajęcia Chóru:

Poniedziałek 16.00 – 18.00

Dyrygent:

Marek Piątkowski

 

     Chór „Harmonia” powstał 3 maja 1898 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Zrodził się z potrzeby kultywowania

polskiej pieśni narodowej, ludowej i patriotycznej. W latach dwudziestych ubiegłego stulecia z chórem

współpracował znany kompozytor Feliks Nowowiejski. Czas wojny zniszczył cały materiał i artystyczny dorobek

chóru. Zespół wznowił działalność w 1946 roku. 

 

      Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte to wspaniały okres istnienia „Harmonii”. W tym czasie zajmowała ona czołowe

lokaty na ogólnopolskich konkursach śpiewaczych w Olsztynie, Bydgoszczy, Gdańsku i Warszawie.

Śmierć długoletniego i zasłużonego dyrygenta Józefa Urbanowskiego (1970) przerwała działalność chóru.

 

Chór z dyrygentem Józefem Urbanowskim

 

       Reaktywowanie tak znaczącego dla regionu towarzystwa przypada na rok 1976, w którym „Harmonia” na stałe

związała się z Nowomiejskim Domem Kultury.Działalność chóru ponownie rozkwitła, występował zarówno

na uroczystościach kościelnych, państwowych a także na ogólnopolskich przeglądach chóralnych.

Lata dziewięćdziesiąte ubiegło stulecia to czas, w którym „harmoniści” zaczynają wyjeżdżać z koncertami poza

granice kraju: Niemcy, Francja, Włochy i wielokrotnie Litwa.

W 105 rocznicę „Harmonii” została wydana ich pierwszapłyta CD pod tytułem „Jubileusz”.

 

byli dyrygenci chóru - Iwona Mrozińska i Jan Sarnowski

 

 

     Aktualnie chór kontynuuje swoje ponad stuletnie tradycje.

W swoim repertuarze posiada zarówno pieśni patriotyczne, narodowe, kościelne i ludowe. Bardzo aktywnie uczestniczy

w życiu kulturalnym miasta i okolic. W zajęciach bierze udział około 20 osób. Do dnia dzisiejszego filarami chóru

są ludzie zarażeni bakcylem śpiewania sprzed 30, 40, laty.

 

W 2015 roku „Harmonię” mogli usłyszeć widzowie podczas miejskich imprez oraz melomani z innych miejscowości

gdzie chórzyści byli uczestnikami konkursów i przeglądów:
 

Styczeń 2015r. – W Świedziebni koło Brodnicy odbył się VI Festiwal Piosenki Wspomnień Czar "Hej Kolęda, Kolęda".

                            Podczas spotkania wystąpił również chór Harmonia, działający w MCK pod dyrygenturą Pana Marka

                            Piątkowskiego. Impreza odbywała się w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

                            Po mszy świętej rozpoczął się Festiwal, podczas którego Chór Harmonia, jak i pozostali występujący,

                            zaśpiewał trzy kolędy, a na końcu otrzymał pamiątkowe statuetki  i dyplomy. Była to jedna z okazji

                            do zaprezentowania się zespołu z MCK oraz integracji i zaprzyjaźnienia z formacjami muzycznymi

                            z ościennych miast i miasteczek.

 

 

 

 

Poza cotygodniowymi próbami członkowie chóru uczestniczą w spotkaniach integracyjnych:

 

 

 

19.06.2015r.   -   Towarzystwo śpiewacze zorganizowało w Zajeździe nad Drwęcą posumowanie I półrocza 2015 roku.

                           W miłej atmosferze, po przedstawieniu zestawienia z działalności odśpiewano ulubiony repertuar.

 

23.06.2015r.   -  Podczas Muzycznej Nocy Kupały nowomiejskiej publiczności zaprezentowały się zespoły Anibabki

                          z Kurzętnika, Amarylis z Zajączkowa, Zespół Klubu Seniora z Mszanowa, a także Chór Harmonia.

                          Po występie wykonawcy zasiedli do stołu zastawionego „swojskim jadłem”

 

 

 

26.09.2015r.  -    Harmonia wzięła udział w VIII Przeglądzie Pieśni zorganizowanym przez Parafię wszystkich Świętych

                           w Brzoziu Polskim. Chórzyści otrzymali dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz gorący posiłek.

 

 

11-12.10.2015r. - W leśnym otoczeniu „Pensjonatu u Zbyszka” w Gardzieniu chórzyści zorganizowali i uczestniczyli w warsztatach

                             wokalnych.

 

7.11.2015r.   -    W Łąkorzu odbył się II Festiwal Piosenki Patriotycznej. Z zaproszenia Wójta Gminy Biskupiec skorzystał

                           również Chór Harmonia, który zdobył II miejsce.

 

 

 

 

23.11.2015r.  -   „Harmoniści” koncertowali podczas imprezy dla seniorów „Andrzejki Pokoleniowe”, a także uczestniczyli

                          w organizowanych zabawach.

 

12.12.2015r.  -   Zgodnie z tradycją, na wigilii opłatkowej spotkali się byli i czynni działacze chóru wraz z wieloletnimi

                            sponsorami i przyjaciółmi towarzystwa.